5s là gì

Sẵn sàng, săn sóc, sạch sẽ, sắp xếp, sàng lọc